Arkivbildare: BOSTADSFÖRMEDLINGSUTSKOTTETS ARKIV

Grunduppgifter

BOSTADSFÖRMEDLINGSUTSKOTTETS ARKIV
51
1971 - 1976
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 1970 att fr o m den 1 januari 1971 inrätta ett bostadsförmedlingsutskott. Utskottet underställdes dåvarande drätselkammaren. I april 1971 ändrades utskottets namn till Bostadsdelegerade. Verksamheten avvecklades med utgången av år 1976.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar