Arkivbildare: VÄSTERÅS VARMBADHUS AB:S ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS VARMBADHUS AB:S ARKIV
652
1877 - 1915
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 652 VÄSTERÅS VARMBADHUS AB:S ARKIV Rubricerade bolag bildades i början av år 1877. Samma år uppfördes i Humlegården mellan gasverket och tomterna S.kv. nr 113-115 en badhusanläggning. Kommunen ställde tomt och 4000 kronor till förfogande. Resten av byggnadskostnaden, ca 20.000 kronor, restes genom aktieteckning. Bolagets firma tecknades av provinsialläkare P O Lind, rådman Conrad Fredberg, lektor J E Modin, disponent Victor Svalin och handelsman Carl G Karlsson. Sedan i början av 1900-talet nytt badhus uppförts något västligare vid Trädgårdsgatan, inlöstes gamla badhuset av staden år 1912, dock först efter en tids förlustbringande drift i den nya anläggningens skugga. Bolaget upplöstes genom beslut den 13 februari 1915. Nedan redovisade handlingar överlämnades på sin tid till stadsarkivet av f. landsfiskalen Girell. Västerås i stadsarkivet den 29 november 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar