Arkivbildare: WENSTRÖMSKA/ZIMMERMANSKA SKOLANS ARKIV

Grunduppgifter

WENSTRÖMSKA/ZIMMERMANSKA SKOLANS ARKIV
Zimmermanska skolan 1966-1983 Wenströmska skolan 1981-1992
655
1966 - 1992
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 655 WENSTRÖMSKA/ZIMMERMANSKA SKOLANS ARKIV Läsåret 1966/67 fick landet en ny gymnasieform, fackskola och ett 3-årigt examensfritt gymnasium inrättades - bägge med kommunen som huvudman. Den nya skolformens tekniska linjer förlades till Zimmermanska skolan där även tidigare de tekniska skolorna legat. För handlingar före ht 1966, se Västerås yrkesskolors arkiv och Västerås tekniska fack- och gymnasieskolors arkiv. Anmärkning: Från mitten av 1970-talet är så gott som alla handlingar klassificrade och dossiélagda enligt RADI. Vissa viktiga serier har brutits ur dossiésystemet och förtecknats på vanligt vis, t ex protokoll och betygskataloger. Från höstterminen 1981 överflyttades delar av skolans verksamhet till Wenströmska skolan. Avvecklingen fortsatte och slutfördes inför ht 1983 då all undervisning blev förlagd till den nybyggda skolan.

Placering

558

Länkar

Det finns inga länkar