Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: STÖD OCH UTVECKLING

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: STÖD OCH UTVECKLING
139
2004 - 2010
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 139 STYRELSEN FÖR PROAROS: STÖD OCH UTVECKLING Stöd och utveckling (PSU) var ett område under Styrelsen för proAros som existerade mellan åren 2004-2010. Föregångare inom proAros var Produktionsgemensam administration samt specialist och stöd (1993-1997) och därefter Gemensamma verksamheter (1998-2005). När Stöd och utveckling upphörde 2010-12-31 togs uppgifterna över av Ledningskontor Verksamhetssupport (PS) fr o m 2011-91-01 och Service och Support fr o m 2011-08-01. Inom området Stöd och utveckling låg HR-verksamhet, ekonomi, administration, IT och kommunikation, utredningsverksamhet samt bemanningstjänst. Under 2004 fanns en speciell rekryteringsenhet inom Stöd och utveckling; Rekryteringsenheten (PR), som arbetade med tjänstetillsättningar. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

89

Länkar

Det finns inga länkar