Arkivbildare: STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS ARKIV

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS ARKIV
581
1975 - 1993
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 581 STYRELSEN FÖR VÄSTERÅS STADSBIBLIOTEKS ARKIV Västerås Stadsbibliotek, vilket även skulle ha karaktären som länsbibliotek, institutionaliserades den 1 januari 1975, då biblioteksverksamheten övergick till kommunal huvudman. Därmed upphörde Stifts- och landsbiblioteket. Fr.o.m. 1 januari 1992 ersattes Biblioteksstyrelsen av Kulturnämnden. Arkivhandlingar för 1992 ingår i Styrelsen för Västerås Stadsbiblioteks arkiv. Fr.o.m. 1 januari 1993 övergick huvudmannaskapet till Styrelsen för proAros. För historik i övrigt, se Styrelsen för Stifts- och landsbiblioteket i Västerås.

Placering

240

Länkar

Det finns inga länkar