Arkivbildare: SKULTUNA BRUKS ARKIV

Grunduppgifter

SKULTUNA BRUKS ARKIV
Skultuna Messingsbruk AB, Skultuna Mässingsbruk, Skultuna Verken
582
1607 - idag
Skultuna
  • 198007000 Skultuna församling
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 582 SKULTUNA BRUK Skultuna mässingsbruk Mässingsbruket anlades av Karl IX år 1607 och är ett av världens äldsta, fortfarande aktiva mässingsbruk. Bakgrunden var att Sverige under Gustav Vasas och Erik XIV:s tid blivit starkt skuldsatt gentemot Hansan. Genom att förädla koppar till mässing skulle importen av mässing minska, exportinkomsterna öka och därmed förbättra rikets ekonomi. Att mässingsbruket anlades vid Skultuna berodde på att där fanns tillgång till Svartåns vattenkraft och att avståndet till Falu koppargruva inte var alltför långt. Dessutom fanns det i området gott om skog för träkolstillverkning. När bruket anlades byggdes verkstäderna i direkt anknytning till Svartån, eftersom vattenkraften utnyttjades genom vattenhjul och vattenturbiner. Skultuna bruk hade stora, sammanhängande jordbruks- och skogsområden samt anläggningar i anslutning till dessa, kvarn, mejeri och sågverk. Bruket har brunnit ner till grunden vid tre tillfällen, senast år 1913. Den ursprungliga verksamheten var att framställa mässing och förädla den till olika produkter. Under två perioder försökte man komplettera med järn som råvara. Tillverkningen bestod av mässingstråd och mässingsplåt. Runt 1620 tillkom ljuskronor samt, efter hand, ljusstakar och andra belysningsföremål, mortlar m.m.Den äldsta bevarade ljuskronan från Skultuna finns idag i Vårfrukyrkan i Enköping och daterar sig från år 1619. 1835 till 1853 kompletterade man med plåt och smidesarbeten och från 1890-talet till 1904 med gjuteri. Från 1907 började man använda aluminium för kokkärlstillverkning. Från början var bruket statligt ägt och till en början drevs det med hjälp av arbetskraft inkallad från Tyskland och Nederländerna. För driften anlitades arrendatorer, vilkas rättigheter och skyldigheter fastställdes i så kallade privilegiebrev. Förändringen till privatägt skedde 1715. År 1861 beslöt det dåvarande släktbolaget att ombilda sig till Aktiebolaget Skultuna bruk. 1907 uppgick företaget i AB Förenade Metallverken. Svenska Metallverken förvärvades 1969 av Gränges AB som 1971 bytte till namnet Gränges Essem. Gränges Essem delades upp i fyra företag 1974. Gränges omorganiserades under slutet av 1970- och början av 1980-talet, vilket ledde till att industriföretaget The Empire tog över tillverkningen av bruksföremål i Skultuna. Ett annat företag som startades samma år på det gamla bruksområdet var Skultuna Gelbgjuteri AB, idag den största underleverantören till Skultuna Messingsbruk AB. De andra tillverkningsenheterna inom Gränges i Skultuna har därefter gradvis funnit nya ägare. Katarina Öhlin 2013 Under 2019-2020 genomgick arkivet en större omförteckning och nyförteckning. Flertalet serier slogs ihop till färre serier exempel på detta är D9-, E- och vissa av F-serierna. Oförtecknade handlingar fördes in i befintliga eller nya serier. De olika volymerna bestående av kartonger blev inventerade och uppgraderade under volymsignumet. Arkivet har fått placeringar på handlingarna på volymnivå för lättare återsökning. Handlingar som behövts läggas i kartonger och fått det samt att alla kartonger har fått etiketter. Alla handlingar som finns hos Västerås Stadsarkiv som tillhör arkivbildaren Skultuna Bruk är i dagläget förtecknat. Lena Andersson 31 mars 2020

Placering

6011

Länkar

Det finns inga länkar