Arkivbildare: AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV: SÄRARKIV 1; WESTERÅS MASUGNS AB

Grunduppgifter

AB ARBETAREBOSTÄDERS ARKIV: SÄRARKIV 1; WESTERÅS MASUGNS AB
Västerås hytta
60
1900 - 1945
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 60 WESTERÅS MASUGNS AB Westerås Masugns AB konstituerades år 1900. Stiftare var direktörerna Oscar Fredrik Wijkman och Göran Wenström, bruksförvaltaren Johan Forssblad, kamreraren Erik Cleophas och byggmästaren Johan Matson. Samma år erhölls lagfart för två områden på den s. k Gamla stohagsjorden; Carlsberg och delar av Stensborg köptes, och under åren 1900-1901 uppfördes Västerås Hytta med tillhörande anläggningar. Den 14 maj 1901 ägde påblåsning rum. Första fredskrisen drabbade företaget med förödande kraft. Hyttan dämdes den 28 april 1919, påblåstes den 14 juni 1920, dämdes åter den 18 december s.å., påblåstes den 20 augusti 1923 och dämdes definitivt den 24 augusti 1924. Försök inleddes att avyttra anläggnignarna. År 1929 yppades förutsättningar härför. Västerås stad var förhandlingspartner. För staden agerade AB Arbetarebostäder. Avtal träffades den 2 januari 1930. Arbetarebostäder ingick i Masugnsbolaget som huvudaktieägare. Byggnaderna kunde nu renoveras samt iordningställas för annat ändamål. Med 1944 års utgång övertogs fastigheterna omsider även formellt av Arbetarebostäder, och den 5 februari 1945 upplöstes Masugnsbolaget. Kopiera och klistra in länken nedan för fotografier från Hyttanområdet http://vasterasbildbank.se/bildbank/#/search?filtersStateId=57

Placering

12

Länkar

Det finns inga länkar