Arkivbildare: SUNDINSKA NÄMNDENS ARKIV

Grunduppgifter

SUNDINSKA NÄMNDENS ARKIV
676
1885 - 1968
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 676 SUNDINSKA NÄMNDENS ARKIV I sitt testamente den 19 maj 1881 stipulerade tobaksfabrikören Axel Theodard Sundin, att efter avdrag för övriga dispositioner kvarstående behållning i hans dödsbo skulle bilda en fond för välgörande och allmännyttiga ändamål. Räntan skulle användas dels för beredande av anstaltsvård åt sjuka och eljes handikappade, dels för utdelning av ved till behövande, dels jämväl i förekommande fall för andra behjärtansvärda ändamål som ej kunde tillgodoses över den kommunala budgeten. Det var betydande belopp som så ställdes till Västerås stads förfogande, låt vara att det dröjde något, innan de kunde lösgöras. I december 1885 tillsatte stadsfullmäktige en särskild nämnd för fondens förvaltning. Dess förste ordförande blev den livligt kommunalt engagerade lasarettsläkaren Fredrik Claréus. Nämnden upphörde med utgången av år 1968. Bidrag ur fonden utdelas enligt ett i september nämnda år antaget reglemente härefter av socialnämnden. Västerås i stadsarkivet den 2 november 1971 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

35

Länkar

Det finns inga länkar