Arkivbildare: BREDS-HÄLLBYARKIVET

Grunduppgifter

BREDS-HÄLLBYARKIVET
63
1817 - 1951
Bred Björksta
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 63 BREDS-HÄLLBYARKIVET År 1817 erhöllo drängen Anders Larsson och pigan Catharina Hansdotter av sin husbonde såsom gåva 1/5 mtl frälse skatte Hällby n:r 1 i Breds s:n. Arv efter båda makarna Larsson togs av tvenne döttrar som gifte sig med två bröder A.W. och Carl August Andersson, ägare av 1 mtl Lundby n:r 1 i Björksta s:n. Genom byte koncentrerades de båda brödernas ägoinnehav till Lundby resp. Hällby. Carl August Andersson vidgade år 1862 sitt ägoinnehav i sistnämnda by med 4/15 mtl genom köp. Arv efter honom togs av 3 söner, av vilka de båda äldre övertogo gården. Den yngste, Johan August Andersson, blev fastighetsägare i Västerås samt, kort före sin död, ägare av jämväl Lundby n:r 1. Han ärvdes av bröderna i Hällby. Detta kombinerade gårds- och släktarkiv, som huvudsakligen består av handlingar rörande gårdarna Hällby n:r 1 (mest) och Lundby n:r 1, har från dödsboet efter fru Alma Andersson, fordom maka till den äldre av Hällbybrödernas ende son Emil Andersson, ägare till jämväl Boda n:r 1 i Bred, och död 1958 i Västerås, överlämnats till stadsarkivet av advokat Ruben Nyman. Västerås i stadsarkivet den 27 februari 1959. Sven Olsson

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar