Arkivbildare: VÄSTERÅS GATUKONTORS AB (VÄGAB)

Grunduppgifter

VÄSTERÅS GATUKONTORS AB (VÄGAB)
Kommunen sålde ut bolaget 2008
664
- 2008
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 664 VÄSTERÅS GATUKONTORS AB (VÄGAB) 1991 uppdelades Gatunämnden i en beställar-/myndighetsdel i form av Gatukontoret under Gatunämndens ansvar och en utförardel som bestod av VÄGAB (Västerås Gatukontors AB). Anställningsförhållandena ändrades också då personal som arbetade vid Gatukontoret undan för undan istället anställdes av VÄGAB. Med inträdet i år 1998 upphörde Gatunämnden och Tekniska nämnden tog över ansvaret enligt beslut i fullmäktige 1997-08-28. Förvaltningen Gatukontoret, VÄGAB m.m. slogs ihop till Teknik- och idrottsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade på ett extra sammanträde den 26 november 2008 att Västerås stad sålde VÄGABs hyrservice och tranportverksamhet till LBC Västerås AB. Bakgrunden till försäljningen är kommunfullmäktiges beslut i oktober 2007 om försäljning av det kommunala bolaget VÄGAB. Fotografier från Vägab finns i Gatukontorets arkiv vol. K1:6-11

Placering

424

Länkar

Det finns inga länkar