Arkivbildare: VÄSTERÅS TAXERINGSVÄSENS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS TAXERINGSVÄSENS ARKIV
624
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 624 VÄSTERÅS TAXERINGSVÄSENS ARKIV Den borgerliga taxeringen förrättades av kommitterade, årsvis valda av borgerskapet inför magistraten (allmän rådstuga). Efter allmänna bevillningens införande företräddes det statliga intresset i taxeringskommittén av ett av KB förordnat kronoombud. Med 1910 års taxeringsförordning övergick valet till stadsfullmäktige. Ordförande skulle utses av KB. Kommitterades handlingar har, låt vara ojämt, länge avsatts i ett centralt bestånd, även sedan staden uppdelats i taxeringsdistrikt.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar