Arkivbildare: FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN ARKIV

Grunduppgifter

FÖRETAGSNÄMNDENS FÖR BYGGNADSNÄMNDEN ARKIV
69
1965 - 1977
Västerås
  • - - ---
T o m år 1964 hörde byggnadsnämndens anställda till företagsnämnden vid kommunstyrelsens förvaltning. Från 1965 hade byggnadsnämndens personal en egen företagsnämnd, till vilken hälsovårdsnämnden också anslöts år 1967. 1971 tillkom stadsingenjörskontoret. Verksamheten upphörde 1977-04-30.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar