Arkivbildare: TRYCKFRIHETSOMBUDET I VÄSTERÅS ARKIV-TRYCKSAMLINGEN

Grunduppgifter

TRYCKFRIHETSOMBUDET I VÄSTERÅS ARKIV-TRYCKSAMLINGEN
638
1861 -
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 638 TRYCKFRIHETSOMBUDET I VÄSTERÅS ARKIV-TRYCKSAMLINGEN Den 20 september 1861 förordnade justitiestatsminister Louis De Geer med begagnande av sin rätt enligt 4 § 1 mom. TFO till sitt ombud att "vaka öfver tryckta skrifters allmängörande i Westerås" efter prosten B K Bellander lektorn därstädes A L Mossberg. Denne behöll uppdraget i hela 39 år, intill 1900, då han följdes av en annan lektor Thure af Billbergh. Han blev ej den siste läraren vid tjänsten. Efter honom förordnades år 1919 adjunkten Hjalmar Thyresson, och efter denne följde 1943 lektor Martin Nylund. Det var alltså med fullföljd av en god tradition som lektor Ragnar Hoffstedt i december 1957 förordnades till tryckfrihetsombud. Hoffstedt avled emellertid efter blott två år som ombud, han som företrädarna utan att dessförinnan hinna skilja sig från befattningen, och därmed bröts traditionen. Undertecknad förordnades till ombud den 28 januari 1960. Ombudsarkivet har i vad avser tiden före sagda dag deponerats i Västerås stadsarkiv. Västerås i stadsarkivet den 13 februari 1960 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

140

Länkar

Det finns inga länkar