Arkivbildare: HÜLPHERSKA TESTAMENTSFONDENS DIREKTION F 1

Grunduppgifter

HÜLPHERSKA TESTAMENTSFONDENS DIREKTION F 1
815
17-- - 18--
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 815 HÜLPHERSKA TESTAMENTSFONDENS DIREKTION Testamente av rådman Abraham Hülphers 1763 24/11. Förening av Hülpherska arvingarna 1771 27/4 och 17/6 om att änkan skulle disponera avkastningen. Medlen disponibla genom hennes död 1794; 1795 5/6 konstituerade kyrkrådet, mag. och arvingarna en direktion som senare fick fastare former. Dispositionen har senare övertagits helt av församlingen. Nedan redovisade handlingar har proveniens magistraten.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar