Arkivbildare: FOLKRÖRELSEPROJEKTET VID UPPSALA UNIVERSITETS HISTORISKA INSTITUTION

Grunduppgifter

FOLKRÖRELSEPROJEKTET VID UPPSALA UNIVERSITETS HISTORISKA INSTITUTION
193
18?? - ????
  • - - ---
Folkrörelseprojektet vid Uppsala universitet påbörjades i mitten av 1960-talet och studerade de stora folkrörelserna som växte fram från slutet av 1800-talet, det vill säga arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Projektet hade ett övergripande organisationsperspektiv, där folkrörelsernas funktion som utjämnande kraft i samhällsförändringarna var tongivande. De lokala föreningarna berördes däremot sällan. Västerås stadsarkiv har erhållit Västeråsmaterialet. Arkivet innehåller både pappershandlingar och databaser/register på DVD-skiva.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar