Arkivbildare: VÄSTERÅS HAMN AB

Grunduppgifter

VÄSTERÅS HAMN AB
838
1992 - 2000
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 838 VÄSTERÅS HAMN I och med den stora omorganisationen i Västerås kommun 1992 blev det som tidigare var Hamnstyrelsen och Hamnförvaltningen (se Västerås hamns arkiv) ett bolag; Västerås hamn AB.Den 1 januari 2001 slogs Köpings Hamn AB och Västerås Hamn AB samman och bildade ett bolag, Mälarhamnar AB. Ägarskapet var delat mellan Västerås stad och Köpings kommun. Enligt överenskommelse blev Västerås stads stadsarkiv arkivmyndighet för detta gemensamma bolag.

Placering

155

Länkar

Det finns inga länkar