Arkivbildare: BYGGNADSVÅRDSBEREDNINGENS ARKIV

Grunduppgifter

BYGGNADSVÅRDSBEREDNINGENS ARKIV
72
1971 - 197?
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 72 BYGGNADSVÅRDSBEREDNINGENS ARKIV 1971 hade kyrkbackens restaurering i stort sett färdigbehandlats och den beredning som tillsattes i samband med arbetet fick hand om andra byggnadsminnen. Kyrkbacksberedningen skrev då till kommunstyrelsen och föreslog en permanentering av beredningen under namnet Byggnadsvårdsberedningen. Huvuduppgiften skulle även i fortsättningen vara det praktiska genomförandet av restaureringsföretag. Ärendena skulle komma från stadsbyggnadskontoret. Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 augusti 1971 beslöt styrelsen att godkänna beredningens förslag. Se även Kyrkbacksberedn. arkiv samt Kultur. F4: 13, samt BTB:s arkiv Vol 565. Västerås i stadsarkivet den 14 juli 1982 Gunnel Bellviken Assistent

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar