Arkivbildare: UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN/UTBILDNINGSNÄMNDEN

Grunduppgifter

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN/UTBILDNINGSNÄMNDEN
2008 bildar Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden en gemensam nämnd. Från 2023 delas upp till Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden. För handlingar som rör gymnasieskolor från 2006/2007, se Västerås kommunala gymnasieskolor
213
2008 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 213 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2008 bildar Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden en gemensam nämnd. Från 2023 delas nämnderna åter upp i Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden. Utbildningsnämndens arkivbildning fortsätter i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arkiv. Arbetsmarknadsnämnden (2023-) blir en ny arkivbildare från 2023.

Placering

185

Länkar

Det finns inga länkar