Arkivbildare: VÄSTERÅSORTENS SKOLFILMFÖRENING

Grunduppgifter

VÄSTERÅSORTENS SKOLFILMFÖRENING
386
1948 - 1966
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 386 VÄSTERÅSORTENS SKOLFILMFÖRENING Västeråsortens skolfilmförening bildades 1948 och hade till uppgift att förse de kring Västerås liggande kommunerna, Dingtuna, Kungsåra, Skultuna och Tillberga, samt tidigare kommunindelningar med skolfilmer. Föreningen skulle köpa in och distribuera skolfilm för att verka för användandet av filmen i skolundervisningen. För ändamålet hade man ett filmarkiv under skötsel av en arkivföreståndare, folkskoleläraren i Skultuna. I samband med kommunsammanläggningen 1967 erbjöd AV-centralen i Västerås kranskommunerna tillgång till deras stora filmförråd. Därmed fanns det inget behov av föreningens fortlevnad. Under årsmötet 1965 fattade man beslut om föreningens nedläggning och att man skulle föra över filmarkivet med ett 100-tal filmer till Västerås AV-central. Man diskuterade också gallring och fördelning av de äldre filmerna mellan medlemskommunerna. Upplösningen fastställdes 1966. Skultuna 990322, Angelica Björlestrand Arkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar