Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; FAMILJERÄTTEN

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; FAMILJERÄTTEN
152
1993 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 152 STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; FAMILJERÄTTEN Ansvarar för faderskapsutredningar, handläggning av ansökningar och utredningar i samband med adoptioner. Fr o m 1993-1994 finns även aktmaterial digitalt. En akt kan delvis finnas i digital form och delvis som pappersakt. För första digitala leverans se 2003/003. Familjerätten tillhörde område PI 4 åren 1993-1996, område P 7 1997-2000 och fr o m 2001 område Gemensamma verksamheter. Eventuella diarieförda handlingar skall sökas i resp områdes diarium. ______________________________- Dnr 1997:57 SA504 För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

460

Länkar

Det finns inga länkar