Arkivbildare: STYRELSEN FÖR STÖD, FRITID OCH ENTREPRENAD (FD TEKNISKA PRODUKTIONSSTYRELSEN, TPS)

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR STÖD, FRITID OCH ENTREPRENAD (FD TEKNISKA PRODUKTIONSSTYRELSEN, TPS)
Föregångaren Teknik- och idrottsnämnden, upphörde 2007. Styrelsen bytte namn 2016 från Tekniska produktionsstyrelsen till Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad (SFE).
474
2007 - 2018
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Tekniska produktionsstyrelsen bildades i juni 2007 och är en utförarnämnd. Förvaltningen under nämnden kallas Teknik och idrott.Beställarnämnden heter Tekniska nämnden, se denna arkivbildare. 2018 upphörde Styrslen för stöd, fritid och entrepren och dess verksamheter fördelades enligt nedan: Produktion (tidigare Stöd, fritid och entreprenad) flyttas till Tekniska nämnden. AMA arbetsmarknad (tidigare Stöd, fritid och entreprenad) flyttas till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Västerås stad Vård och omsorg organiseras tillsammans med Sociala nämndernas förvaltning under Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättningar. Servicepartner bildar en förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Skultuna kommundelsnämnd och förvaltning behålls i nuvarande form. Västerås stad Strategiska fastigheter behålls i nuvarande form. Fritid och förebyggande (tidigare Stöd, fritid och entreprenad) flyttas till Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och får Nämnden för idrotts- och friluftsliv som ansvarig nämnd (beslutades den 19 september).

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar