Arkivbildare: MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

Grunduppgifter

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Hälsovårdsnämnden t o m 1983 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1984 - 2006.
510
2007 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Från 2007 går Konsumentnämnden upp i Miljö- och hälsoskyddsnämnden och då byter nämnden namn till Miljö- och konsumentnämnden. Konsumentbyrån och budgetrådgivning/skuldsanering kvarligger dock organisatoriskt under Styrelsen för proAros.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar