Arkivbildare: HÄSSLÖ FÖRVALTNING (KB) / HÄSSLÖ DEVELOPMENT AB

Grunduppgifter

HÄSSLÖ FÖRVALTNING (KB) / HÄSSLÖ DEVELOPMENT AB
Hässlo Development
897
19-- -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 897 HÄSSLÖ FÖRVALTNING KB Hässlö förvaltning KB var ursprungligen ett helägt dotterbolag i Developkoncernen. Kommanditägare var Investment AB Develop som ägde samtliga andelar och komplementär var Linjan Trading AB. Verksamheten bestod i förvaltning av den egna fastigheten stadsäga 3205 där byggnaden hyrdes ut till Västerås kommun som där bedrev utbildning av flygtekniker. Hyreskontraktet för flygteknikerskolan började gälla f. r. o. m. 1987-07-01. Västerås kommun erbjöds också förvärv i kommanditbolaget och då man ansåg att affären brådskades beslutades att Byggnads AB Mimer skulle gå in som köpare för att senare transportera bolaget till kommunen. Om bolaget upplöstes skulle tomträtten överlåtas till Västerås kommun. I slutet av 1990 såldes därför Hässlö Förvaltning KB och som köpare stod Byggnads AB Mimer samt Byggnadsaktiebolaget Valter Nilsson. Kommanditbolaget såldes sedan till Västerås kommun 1992.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar