Arkivbildare: STIFTELSEN KUNGSÅRA BOSTÄDER

Grunduppgifter

STIFTELSEN KUNGSÅRA BOSTÄDER
898
19-- - 1967
Kungsåra
  • 198000020 Kungsåra kommun 1863-1966
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 898 STIFTELSEN KUNGSÅRA BOSTÄDER Under 1900-talets första hälft togs på många håll initiativet att bilda hel- eller halvkommunala bostadsföretag för att avhjälpa den stora bristen på lägenheter. I Västerås kommun bildades AB Arbetarebostäder och Byggnads AB Mimer, men även i Västerås grannkommuner bildades kommunala bolag eller stiftelser i syfte att lösa bostadsbristen. Skultuna Fastighets AB var störst, men liknande initiativ för att åstakomma nyproduktion av bostadshus skedde även i Dingtuna, Tillberga och Kungsåra, i den sistnämnda kommunen i form av Stiftelsen Kungsåra bostäder. Vid kommunsammanslagningen 1967 då kranskommunerna slogs samman med Västerås kommun föll det sig naturligt att det stora allmännyttiga bostadsbolaget i Västerås, Byggnads AB Mimer, skulle låta sin verksamhet omfatta även de f d grannkommunerna. Stiftelsen Kungsåra bostäder försålde 1 januari 1967 hela sitt fastighetsbestånd och övriga tillgångar till Mimer. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick vid försäljningen till ca 448 900 kr. Vid uppköpet övertog Mimer också dels den pågående och dels den planerade produktionen, men olyckligtvis sammanföll färdigställandet av bostadshusen med en mindre konjunkturnedgång vilket medförde stora problem med uthyrningen i Kungsåra.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar