Arkivbildare: VALLBY VIDEO PRODUKTION KOMMANDITBOLAG (VVP)

Grunduppgifter

VALLBY VIDEO PRODUKTION KOMMANDITBOLAG (VVP)
900
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 900 VALLBY VIDEO PRODUKTION KOMMANDITBOLAG (VVP) Under mitten av 1980-talet startade Byggnads AB Mimer upp arbetet med utbyggnaden av sitt kabel-TV-nät i Västerås. Genom avtal med Seths Kabel-TV AB 1985 och Västerås Stad 1987 inleddes en successiv utbyggnad med bostadsbolaget som finansiär. Från att under 1986 och 1988 genom SABO medtagits i ramavtal om Kabel-TV med Televerket kom man från 1988 att sluta avtal med Kabelvision KB. Kommanditbolaget, som etablerades 1987/88, skulle finansiera och öva lokalt inflytande över bas- och fastighetsnätet. 1988 blev Byggnads AB Mimer tillsammans med Kabelvision KB initiativtagare och ägare till ett lokalt kabel-TV-bolag, Arosvision KB. Byggnads AB ägde 48 % fram till avyttrandet av sin del 1993. Detta bolags verksamhet var inriktad på att bygga, äga samt förvalta anläggningar inom kabel-tv-kommunikation och ansluta centralantennsystem till bolagets egen kabel-tv-anläggning. 1988 kom också Byggnads AB Mimer att tillsammans med Förvaltnings AB Formator och Kabelvision KB bli delägare till Vallby Video Produktion KB (VVP). Till en början var VVP till största del (51 %) ägt av Kabelvision KB och till 30 % av bostadsbolaget, samt till resterande del av AB Formator. VVP:s huvudsakliga verksamhetsinriktning var att producera TV-kommunikation och video. Man skulle också arbeta med övriga frågor kring bild, teknik och utbildning. Verksamheten centrerades till Vallbyinstitutet. Enligt avtal i augusti 1992 överlät Kabelvision KB sin andel i VVP till Byggnads AB Mimer, som därmed blev majoritetsägare med 81 %. Fr.o.m. 1 januari 1993 omstrukturerades VVP i två enheter; VVP och TVT. TVT stod för Tv & Video Teknik och skulle vara en renodlad teknikresurs vars uppgift var att erbjuda professionell videoredigering, efterarbetning, kopiering, uthyrning av utrustning, teknisk kompetens etc. I juni 1993 avslutades verksamheten i VVP. Västerås 990129 Angelica Björlestrand

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar