Arkivbildare: VÄSTERÅS KONGRESSCENTRUM KB

Grunduppgifter

VÄSTERÅS KONGRESSCENTRUM KB
902
1986 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 902 VÄSTERÅS KONGRESSCENTRUM KB Västerås Kongresscentrum KB bildades 1986 med syftet att uppföra och driva en kongress- och mässanläggning kompletterad med kontorslokaler i centrala Västerås. Detta var tänkt att drivas på kommersiell grund och projektet skulle finansieras gemensamt av näringsliv och kommun. Involverade företag på ett tidigt stadium var ASEA, Västerås Parkeringshus AB, ICA-Hakon AB, Gränges Metallverken, VLT samt Andersons. En viktig roll i projektet hade även MGruppen (Svenska ManagementGruppen AB). Lokaliseringen planerades i city bredvid ASEA/ABB-Forum och anläggningen var tänkt att stå klar till Västerås 1000-års jubileum 1990, vilket också skedde under namnet Aros Congress Center (ACC). Anläggningen utgjordes av en fastighet om 9000 kvm som skapades genom att man delvis byggde om och ut ASEA/ABB-Forum. Koncernen bakom Aros Congress Center kom sedermera att bestå av företagen Aros Congress Center Holding AB, Aros Congress Center AB, Hakonsgården Hotell & Konferens AB samt City Hotell i Västerås.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar