Arkivbildare: BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV

Grunduppgifter

BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV
Drätselkammarens byggnadstekniska byrå
70
1951 - 1973
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 70 BYGGNADSTEKNISKA BYRÅNS ARKIV Efter beslut av stadsfullmäktige den 29 juni 1950 om anställande av teknisk expertis för stadens större byggnadsfrågor organiserades under år 1951 drätselkammarens byggnadstekniska byrå. Till dess föreståndare med titeln byggnadsintendent utsågs civilingenjör Ivar Ritzén. Åtgärden visade sig fruktbar. Ökad stadga och enhetlighet i stadens byggande för allmänna ändamål uppnåddes. Dock kvarstod på beslutsplanet en accentuerad splittring. För varje objekt eller, i vart fall, varje förvaltningsområde fanns en särskild byggnadskommitté. Detta kändes givetvis inom drätselkammaren som en belastning, och den 2 augusti 1956 tillsatte kammaren en utredningskommitté för byggnadsadministrationen. Dess uppdrag var att utreda frågan om inrättande av en central byggnadskommitté. Centrala Byggnadskommittén tillkom med stadsfullmäktiges beslut den 30 oktober 1958. Byggnadstekniska byrån hade fått sin specialstyrelse. Dess ordförande blev av naturliga skäl kommunalrådet för finansen, dess föredragande och verkställande tjänsteman byggnadsintendenten. Pyramiden var färdigbyggd. I byggnadstekniska byrån avsatt material är blott till mindre del av intresse för den framtida forskningen. Akterna har emellertid, liksom ritningarna, ansetts böra t.v. kvarligga i orubbade bestånd för enklast möjliga uppföljning av ändrings- och kompletteringsärenden. Ritningarna saknar genomgående framtidsvärde, då den arkitektoniska aspekten täckes via byggnadsnämnden. Akterna återigen måste före gallring genomses för bevarande av sådana subnummer för resp. objekt som berör arkitektonisk utformning, konstnärlig utrustning och byggnadsentreprenad. Västerås den 4 nov. 1971 Sven Olsson ____________________________________ Observera att byggnationsakter rörande skolor, förskolor, ålderdomshem m fl offentliga byggnader återfinns i Fastighetskontorets arkiv, serie F 15, plac E:156-157.

Placering

21

Länkar

Det finns inga länkar