Arkivbildare: HOTELL EDISON

Grunduppgifter

HOTELL EDISON
Lindgrens Hotel AB (entreprenör)
883
1987 - 1991
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 883 HOTELL EDISON Byggnads AB Mimer investerade stort i att omstrukturera hela Vallbyområdet i Västerås i mitten av 1980-talet. Med i satsningen var upprättandet av Vallbyinstitutet, där första etappen stod färdig 1987. Institutet kom att omfatta en hotell- och restaurangverksamhet med utrymme för konferensaktiviteter. Fram till början av 1991 drevs hotell- och restaurangrörelsen under namnet Hotel Edison av en entreprenör, Lindgrens Hotel AB, men denna försattes i konkurs 15 februari samma år. Från augusti till december 1991 kom därför verksamheten att drivas inom Byggnads AB Mimer. Det kommunala bostadsbolaget fortsatte driva verksamheten som ett helägt dotterbolag, Nya Hotel Edison AB fr.o.m. den 1:a januari 1992. Västerås 981113 Angelica Björlestrand

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar