Arkivbildare: KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Grunduppgifter

KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
891
2007 - 2014
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 891 KULTUR-, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden övertar f.r.o.m. 2007-01-01 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. "Nämnden har till uppgift att stödja och främja kultur-, idrotts- och fritidslivet i kommunen i avsikt att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd och livskvalitet. Nämnden är arkivmyndighet för Västerås stad." Ur informationstrycket "Så styrs Västerås", Västerås stad (2012) 1/1 2007 - 31/3 2007 utskrevs förkortningens av nämndnamnet KIF men blev f.r.o.m. 1/4 istället KIFN. Nämndens namn, Kultur-, idrotts och fritidsnämnden var dock oförändrat under året. Den 1/6 2007 övergick processen att handlägga föreningsbidrag (ämneskoder 420 och 421) från Konsult och Service: Föreningsstöd/föreningsbyrån till KIFN

Placering

45

Länkar

Det finns inga länkar