Arkivbildare: AROS EXPO AB

Grunduppgifter

AROS EXPO AB
Västerås Parkeringshus AB (moderbolag)
905
1991 - 1993
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 905 AROS EXPO AB ArosExpo bildades i början av 1991 som dotterbolag till det kommunala bolaget Västerås Parkeringshus AB. Vid bildadet övertog man den mäss- och utställningsverksamhet som tidigare påbörjats av MGruppen (Svenska ManagementGruppen AB) i Västerås. Man träffade också ett hyresavtal med moderbolaget gällande den nya mäss- och utställningshallen på plan 9 i Punkthuset i Västerås centrum. Under 1991 genomförde man tre mässor i dessa lokaler; Kommunikation i Aros 91, Sunda hus med moderna våtrum samt Vetrinär- och djurvårdsmässa. Alltför optimistiska prognoser och kalkyler gällande planerade arrangemang i förhållande till verksamhetens storlek ledde dock snabbt till ekonomiska bekymmer för företaget. Detta tillsammans med att det interna samarbetet på ett tidigt stadium började knaka i fogarna bidrog till att både styrelse och verkställande ledning avgick redan i augusti 1991. Västerås Parkeringshus AB valde att trots ekonomiska problem fortsätta verksamheten, men under 1992 beslutade moderbolaget att avveckla Aros Expo AB under innevarande år.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar