Arkivbildare: PARK- OCH IDROTTSSTYRELSEN (II)

Grunduppgifter

PARK- OCH IDROTTSSTYRELSEN (II)
En första variant av Park- och idrottsstyrelsen 1956-1971. Park- och fritidsstyrelsen 1971-1979 Teknik- och idrottsförvaltningen 1997-
11
1980 - 1997
Västerås
  • - - ---
Park- och idrottsstyrelsen bildades 1956 genom en sammanslagning av Parkstyrelsen och Idrottsstyrelsen. När denna myndighet senare slogs samman med ungdomsstyrelsen 1971 fick den namnet Park- och fritidsstyrelsen. Park- och fritidsstyrelsen upphörde 1979, och efterföljdes av att Park- och idrottsstyrelsen återigen inrättades 1980. Förteckningen nedan täcker tiden fram till att Park- och idrottsstyrelsen upphörde 1997, då verksamheten övertogs av Teknik- och idrottsförvaltningen.

Placering

917

Länkar

Det finns inga länkar