Arkivbildare: CARLFORSSKA SKOLAN: SIDA-PROJEKTETS ARKIV

Grunduppgifter

CARLFORSSKA SKOLAN: SIDA-PROJEKTETS ARKIV
80
196? - 1975
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 80 CARLFORSSKA SKOLAN: SIDA-PROJEKTETS ARKIV "Cours in Commerce and Business Administration" och "Course in Public and Business Administration" anordnades under åren 1965-1971 vid Carlforsska skolan i Västerås. Syftet med utbildningen var att ge afrikanska studenterna en gedigen teoretisk utbildning i ekonomi och administration. Västerås stad anordnade utbildning på uppdrag från SIDA. I undervisningen medverkade Carlforsska skolans egna lärare samt experter från näringsliv och förvaltning. Till utbildningen antogs varje år 20-25 elever. Kursdeltagarna utvaldes genom uttagningstester som alla sökande fick genomgå. I uttagningen ingick prov i matematik och engelska samt ett psykologiskt test. Kurserna anordnades för studenter från olika västafrikanska länder. 1965/66 - 1966/67 kom stipendiaterna från Liberia. Åren därefter var främst Tanzania elevernas hemland. Efter den sista kursen läsåret 1970/71 bildades på SIDA:s uppdrag en arbetsgrupp bestående av vissa av kursutbildningens lärare. Arbetsgruppen utarbetade en sammanställning och dokumentation över utbildningen. Även centralt inom SIDA genomfördes en uppföljning och utvärdering av kurserna. Arkivet i kartonger.

Placering

87

Länkar

Det finns inga länkar