Arkivbildare: CIVILFÖRSVARSNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV

Grunduppgifter

CIVILFÖRSVARSNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV
82
1937 - 1976
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 82 CIVILFÖRSVARSNÄMNDENS I VÄSTERÅS ARKIV Att handhava de uppgifter som omförmäldes i luftskyddslagen den 11 juni 1937 tillsatte stadsfullmäktige den 28 oktober s.å. en luftskyddsnämnd, bestående av följande ledamöter: brandförmannen Ernst Johansson, montören E.V. Larsson, ingenjören Valter Åkerman, civilingenjören Hugo Trangius och gymnastikdirektören Algot Hammarfeldt. Ordförande blev Trangius. Som luftskyddschef fungerade till en början poliskommissarien H. Stahre. Genom fyllnadsval i juni 1939 ersattes Trangius av inköpschefen John Lundgren. Luftskyddsnämnden kom under den oroliga tid, varunder den verkade, att syssla med frågor rörande skyddsrum, luftskyddsövningar och -kurser, evakuering m fl liknande ämnen. Med år 1945 ombildades den jämlikt civilförsvarslagen 15/7 1944 och civilförsvarskungörelsen 14/9 s.å. till civilförsvarsnämnd, dock med väsentligen samma ledamöter och samma presidium. John Lundgren kvarsatt på ordförandeposten till 1946. Därefter inträdde en serie skiften. Lundgrens efterträdare brandmästaren Ernst Johansson följdes med år 1949 av civilingenjören Walter Åkerman, denne i sin tur med år 1953 av brandförmannen Gösta Larsson. Efter denne fungerade som ordförande typografen Nils Tedbrant 1957, från år 1958 återigen banktjänstemannen Anna Carlsson. - I buntar där intet annat angives. Västerås i stadsarkivet den 9 november 1965 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

18

Länkar

Det finns inga länkar