Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ
Från och med 2013, se Individ- och familjenämnden.
917
2006 - 2012
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 917 STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ Individ och familj är ett verksamhetsområde under Styrelsen för proAros som utför verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Området tillkom 2006. När proAros bildades 1993 låg individ- och familjeomsorgen under fyra olika enheter av Individ och familj uppdelade efter geografiska områden; Område 1-2 Hammarby-Råby och Bäckby-Skälby, Område 3 Vallby-Västra förstaden, område 4 Skallberget-Centrum och område 6-7 Malmaberg-Bjurhovda och Viksäng-Kungsåra. 1997 skedde en omorganisation som resulterade i att verksamheterna inom Individ och familj, Barn och ungdom samt Äldre och handikapp slogs ihop till sex integrerade enheter uppdelade efter geografiska områden 1, 2, 3, 4, 6 och 7 (samma områden som ovan). 2006 delades istället verksamheten upp på tre verksamhetsområden; Lärande och utbildning (PL), Vård och omsorg (PV) och Individ och familj (PI). För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

89

Länkar

Det finns inga länkar