Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR, FRITID OCH FÖREBYGGANDE

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: KULTUR, FRITID OCH FÖREBYGGANDE
STYRELSEN FÖR PROAROS: FRITID OCH FÖREBYGGANDE
918
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 918 STYRELSEN FÖR PROAROS:KULTUR, FRITID OCH FÖREBYGGANDE Verksamhetsområde/verksamhetsblock inom proAros som bildades 2006. I detta block ingår t. ex verksamheter som Västerås konstmuseum, Vallby friluftsmuseum, Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Kulturcentrum samt fritids och förebyggande verksamheter som exempelvis fritidsgårdar. Fr o m 1 januari 2013 flyttas kulturverksamheterna till Kultur, idrotts- och fritidsnämnden. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet

Placering

20

Länkar

Det finns inga länkar