Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: VÅRD OCH OMSORG

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: VÅRD OCH OMSORG
PV
919
2006 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 919 STYRELSEN FÖR PROAROS: VÅRD OCH OMSORG 2006 Fram till 2006 var proAros utförarverksamhet inom området Vård och omsorg organiserad i geografiska områden, först baserad på verksamhet och geografiskt område 1993-1996 och mellan 1997-2005 s k integrerade områden där utförandet av de mjuka verksamheterna drev integrerat med gemensamma områdeskontor (se historik ProAros: huvudarkivet). Organisationen med integrerade områden bröts upp 2006 och istället organiserades berörda verksamheter i verksamhetsområden utifrån funktion. Ett av de verksamhetsområden som då bildades var Vård och omsorg. 2013 gjordes en stor organisationsförändring där utförandet av skola, kultur och myndighetutövning inom det sociala området lyfts bort från proAros. Vård och omsorg blev däremot kvar som verksamhetsområde. För övergripande historik för proAros se Styrelsen för proAros: Huvudarkivet PV1=Äldreomsorg Väster, PV=Äldreomsorg Öster, PVL=Verks för funktionshindrade

Placering

52

Länkar

Det finns inga länkar