Arkivbildare: VÄSTERÅS DAGBLADS ARKIV

Grunduppgifter

VÄSTERÅS DAGBLADS ARKIV
84
1918 - 1920
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås Stadsarkiv 84 VÄSTERÅS DAGBLAD Rubricerade tidning började utges onsdagen den 25 september 1918. Dess redaktör var Axel V. Dahlgren. Avsikten var att skänka västeråsarna ett opolitiskt dagligt nyhets- och annonsblad. Företaget finansierades av AB Västerås Dagblad, som vars ordförande fungerade rådmannen Victor Åsberg. Andra intressenter var guldsmeden Emil Tengström,fabriksidkaren Gust. E. Trawers och köpmannen Hj. Carnell. Tidningen upphörde med 1920 års utgång. Den optimistiska tanken, att Västerås kunde bära en daglig tidning, hade effektivt vederlagts. Årgång 1918-19 hittades av ämnesläraren Bertil Nilsson i Östjädra i källaren till Trädgårdsgatan 10 (Nybergs Tryckeri) under rivningen sommaren 1969. Västerås i stadsarkivet den 25 augusti 1969 Sven Olsson stadsarkivarie

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar