Arkivbildare: KUNSKAPSSKOLAN VÄSTERÅS

Grunduppgifter

KUNSKAPSSKOLAN VÄSTERÅS
926
2001 -
Västerås
  • - - ---
Kunskapsskolan i Västerås är en friskola som begriver utbildning inom grundskolan. Skolan startade verksamheten 2001 och omfattar skolår 6-9. Kunskapsskolan i Västerås ingår i företaget Kunskapsskolan, som år 2013 hade 28 grundskolor och åtta gymnasier runt om i Sverige. Informationen hämtad från Kunskapsskolans webbplats 2013-02-18. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar