Arkivbildare: ROTUNDASKOLAN

Grunduppgifter

ROTUNDASKOLAN
928
2000 -
  • - - ---
Rotundaskolan i Västerås tillhör Pysslingen Förskolor och Skolor AB, med huvudkontor i Stockholm. Skolan startade 2000 och är belägen i dansrotundans ombyggda lokaler samt lokalen Hemdal, Arosparken/Västerås folkets park. Utbildning bedrivs från förskoleklass till årskurs 9. Information hämtad från Rotundaskolans webbplats 2013-02-18. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar