Arkivbildare: NTI-GYMNASIET VÄSTERÅS / F D IT-GYMNASIET

Grunduppgifter

NTI-GYMNASIET VÄSTERÅS / F D IT-GYMNASIET
Sedan 2018 NTI-gymnasiet efter en sammanslagning mellan två gymnasieaktörer.
929
2003 -
Västerås
  • - - ---
IT-gymnasiet är en friskola med utbildningar på gymnasienivå. Som framgår av namnet har skolans utbildningar IT-profil. Höstterminen 1998 startade IT-Gymnasiet i Kista AB genom ett samarbete mellan IT-företagen, stadsdelsnämnden i Kista och Jan Friman, skolans grundare. 2013 bedrev IT-gymnasiet utbildning på 11 orter; Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Skövde, Sundbyberg, Södertörn, Uppsala, Västerås, Åkersberga och Örebro. De handlingar som redovisas nedan gäller endast IT-gymnasiet i Västerås. IT-gymnasiet ingår i AcadeMedia AB, ett utbildningsbolag för såväl privat som offentlig verksamhet. Information hämtad från IT-gymnasiets webbplats 2013-02-18 IT-gymnasiet i Västerås startade läsåret 2003/2004. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar