Arkivbildare: FRYXELLSKA SKOLAN (STIFTELSEN FRYX)

Grunduppgifter

FRYXELLSKA SKOLAN (STIFTELSEN FRYX)
För tidigare verksamheter se Kommunala flickskolan i Västerås arkiv samt Västerås skolstyrelses arkiv: Fryxellska skolan
930
1992 -
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
Fryxellska skolan är en fristående grundskola för årskurs 4-9. Skolan drivs utan vinstsyfte av Stiftelsen Fryx sedan 1992. Skolan är inriktad mot musik, dans och integrerad datoranvändning. Information hämtad från Fryxelska skolans webbplats 2013-02-18 Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar