Arkivbildare: VÄSTERÅS RIDGYMNASIUM/MÄLARDALENS RIDGYMNASIUM VÄSTERÅS

Grunduppgifter

VÄSTERÅS RIDGYMNASIUM/MÄLARDALENS RIDGYMNASIUM VÄSTERÅS
Från och med 2017 heter skolan Mälardalens Ridgymnasium Västerås
932
2007 -
  • - - ---
Västerås Ridgymnasium startade 2007 och har ett nationellt naturbruksprogram med inriktning djur och fördjupning häst. Huvudman är handelsbolaget Västerås ridgymnasium HB. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar