Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, VÅRDGYMNASIET

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING, VÅRDGYMNASIET
933
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Det elektroniska kommungemensamma ärendehanteringssystemet Winess innehåller Styrelsen för ProAros: Gymnasie- och vuxenutbildning, Vårdgymnasiet 2002. Elektroniskt arkiveringsuttag från Winess 1992-2003 finns förtecknat i Kommunstyrelsens arkiv, serie C4. Vårdgymnasiet upphörde efter att de sista eleverna gått ut vårterminen 2002. /Camilla dec 2013 Betygskataloger rörande kurser för vuxna utförd av komux beställd av Vårdgymnasiet finns även under Styrelsen för proAros: Komvux. Se serien F 3ac //Susan Carrero 2018-07-12

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar