Arkivbildare: VÄSTERÅS PRAKTISKA GYMNASIUM

Grunduppgifter

VÄSTERÅS PRAKTISKA GYMNASIUM
935
2004 -
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Huvudman för Västerås Praktiska Gymnasium är Praktiska Sverige AB. Verksamheten vid Västerås Praktiska Gymnasium startade läsåret 2004/05. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar