Arkivbildare: CARL HENNINGS SAMLING

Grunduppgifter

CARL HENNINGS SAMLING
939
Västerås
  • - - ---
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 939 CARL HENNINGS SAMLING Carl Henning (1880-1965) var baningenjör och ritare vid järnvägen men verkade även som arkitekt. Carl Henning satt i Tekniska verkens styrelse mellan 1912 och 1941 och från 1918 var han styrelsens ordförande. Under hans tid byggdes nya gasverk, elverk, vattenverk och reningsverk. Han satt i byggnadsnämndens styrelse mellan 1912 och 1938. Till minne av honom fick han 1969 en gata uppkallad efter sig, Carl Hennings gata, tidigare en liten bit av Sturegatan. Han var en duktig fotograf och skänkte diabilder i färg till Stadsarkivet där han dokumenterade Västerås på 40-talet. Carl Henning kallade en del av samlingen ”En rundvandring i gamla Västerås på 1940-talet". Bilderna är digitaliserade. Till bildsamlingen finns även ett bildregister i digitalt format. Se också Henningska fotogåvan för två fotografier skänkta av Carl Henning (ej fotograferade av honom)

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar