Arkivbildare: STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; RÅD OCH STÖD

Grunduppgifter

STYRELSEN FÖR PROAROS: INDIVID OCH FAMILJ; RÅD OCH STÖD
940
Västerås
  • 198000000 Västerås kommun
Missbrukssmottagingen låg fram t o m år 2005 under Gemensamma verksamheter. Fr o m 2006 finns Missbruksmottagningen under Individ och Familj, Socialkontor Råd och Stöd.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar