Arkivbildare: STIFTELSEN "DE NIO FÖRÄLDRALÖSAS" ARKIV

Grunduppgifter

STIFTELSEN "DE NIO FÖRÄLDRALÖSAS" ARKIV
86
1950 - 1954
Västerås
  • 198000005 Västerås stad 1863-1970
H I S T O R I K Västerås stadsarkiv 86 STIFTELSEN "DE NIO FÖRÄLDRALÖSAS" ARKIV Genom makarna Sven och Signe Möllers hastiga och tragiska frånfälle lämnades hösten 1950 nio minderåriga i Västerås utan försörjning. En kommitté bildades, bestående av landshövding Conrad Jonsson ordförande, biskop John Cullberg, fru Gertrud Lundkvist, den fria hjälpverksamhetens primus motor i staden dåvarande drätselassistenten Gunnar Ekberg samt sjukkassedirektören Gunnar Hammarsten. Ej mindre än 34.966 kr. och 12 öre insamlades. Medverkande var bl a sångarparet Nini och Set Svanholm och Allmänna Idrottsklubben, Stockholm. Kostnader för barnens utbildning och inpassning i samhället bestreds, och en slant stod kvar åt en var av dem som grundplåt för framtiden, när kommittén 1954 avvecklades. Ny ordförande var då Ragnar Casparsson. Elsa Hultgrens insatser för barnens placering skall icke förgätas. Handlingarna har lämnats till stadsarkivet av intendent Ekberg. Västerås den 24 juli 1970 Sven Olsson Stadsarkivarie

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar