Arkivbildare: PILTRÄDSSKOLAN

Grunduppgifter

PILTRÄDSSKOLAN
941
1994 -
  • - - ---
Pilträdsskolan är en fristående grundskola med kristen profil. Skolan startades 1994 och bedriver undervisning i skolår 1-9 och förskoleklass, samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns Pilträdets förskola för barn 1-5 år. Huvudman är Stiftelsen Källan i Västerås. Skolan finns på Vallby. Informationen hämtad från Pilträdsskolans webbplats 2013-10-11. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar