Arkivbildare: FRAMTIDSGYMNASIET VÄSTERÅS

Grunduppgifter

FRAMTIDSGYMNASIET VÄSTERÅS
943
2009 - 2015
  • - - ---
Huvudman för Framtidsgymnasiet är utbildningsföretaget AcadeMedia. Framtidsgymnasiet i Västerås erbjuder yrkesinriktade utbildningar t. ex VVS-montör, drift- och underhållstekniker och kyltekniker. 2013 fanns Framtidsgymnasiet på orterna Göteborg, Stockholm, Kristianstad, Malmö, Nyköping, Linköping och Västerås. Huvudkontoret är placerat i Göteborg. Framtidsgymnasiet i Västerås startade 2009. Informationen hämtad från Framtidsgymnasiets webbplats 2013-10-11. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. Praktiska gymnasiet tog över Framtidsgymnasiets verksamhet from 2016-01-01. läsår.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar