Arkivbildare: KLARA GYMNASIUM VÄSTERÅS ( F D INFOKOMPGYMNASIET)

Grunduppgifter

KLARA GYMNASIUM VÄSTERÅS ( F D INFOKOMPGYMNASIET)
Före 2003 Infokom, 2003-2010 Infokompgymnasiet.
944
2004 - 2014
  • - - ---
Klara gymnasium fanns 2013 på sex orter, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Södertälje och Västerås. Huvudman är utbildningskoncernen Theducation. Skolorna hette från början Infokom men bytte 2003 namn till Infokompgymnasiet. 2010 byter man återigen namn till Klara gymnasiet. Skolan har funnits i Västerås sedan 2003. Fr o m läsåret 2011/2012 ska alla friskolor enligt skollagen överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. Kommunen ska sedan ansvara för att bevara betygshandlingarna för framtiden. För andra typer av handlingar än betygsdokumentation samt för slutbetyg utfärdade före läsåret 2011/2012 hänvisas till respektive friskola. KLARA gymnasium såldes 2013 och upphör i Västerås i juni 2014 efter läsåret 2013/2014. Västerås stadsarkiv har vid upphörandet tagit emot betygshandlingar även för tiden innan läsåret 2011/2012.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar